Preambolė.Alateen kas tai?

 Alateen (alkoholikų vaikai)- tai AL-Anon šeimyninių grupių dalis ir yra bendrija jaunų žmonių,kaip taisyklė paauglių, kurių gyvenimą paveikė nors vieno iš tėvų ar kitų artimų žmonių alkoholizmas.Mes padedame vieni kitiems, dalindamiesi savo patirtimi,stiprybe ir viltimi.
Mes manome, kad alkoholizmas - šeimos liga ir jos gydymui gali padėti kitoks požiūris į ją.
Alkoholikų vaikų draugija nesusijusi su jokiomis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis, vengia bet kokių ginčų, neremia jokių judėjimų ir jiems neprieštarauja.Alateen nepriklausoma, laisvanoriška pagalba remiama draugija.
Al-ateen tikslas vienas-mūsų pačių rūpesčių sprendimas.Mes tai darome taikydami Dvylikos Žingsnių programą: pradedame augti intelektualiai,emociškai ir dvasiškai. Mes visada būsim dėkingi AL-Ateen už jo nuostabią,naudingą programą,kurios dėka galim gyventi ir džiaugtis gyvenimu.
AL-Ateen yra anoniminė bendrija. Viskas,kas yra pasakojama susirinkimuose ar vienam nariui kalbant su kitu,yra laikoma paslaptyje.Tik šitokiu būdu,mes galime laisvai išsakyti,kas yra mintyse ir širdyse, o tai ir yra tikroji pagalba.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą